MAŠINA ZA BALANSIRANJE GUMA AUTOMATSKA LCD RU130PN

4.950 KM

MAŠINA ZA BALANSIRANJE GUMA AUTOMATSKA LCD RU130PN

4.950 KM

Detaljni opis

Pitanja